Política de privadesa

Informació sobre Protecció de les dades de caràcter personal

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), de la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge,  i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, t’informem del següent:

El responsable de les dades lliurement facilitades és:

  • UTE Fupar Prodis l’Alberg de Vallparadís
  • NIF U67604645,
  • Amb seu a Plaça del Tint 6, Terrassa,
  • Telèfon: 937311009
  • Correu electrònic: info@albergvallparadis.cat

La finalitat del fitxer on s’incorporen les dades facilitades és optimitzar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’Alberg amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones usuàries i oferir una millor informació del nostre alberg.

Les dades proporcionades es conservaran mentre siguin necessàries per al compliment de la finalitat del tractament. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal o hi hagi una autorització expressa per part del seu titular.

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i/o l’entrada de dades en el formulari per a les finalitats establertes, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el prestador atengui la seva petició. La persona usuària garanteix que les dades personals facilitades al responsable són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Tens dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les teves dades personals, per tant tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes, oposar-t’hi o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Per exercir aquests drets, recollits dels articles 16 a 21 del Reglament General de Protecció de Dades europeu esmentat, pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça info@albergvallparadis.cat.

You don't have permission to register